De flesta företag är i behov av skatterådgivning. Lagstiftningen är svårtolkad och ibland behöver man hjälp med att navigera i regelverket. Därför har vi stärkt våra resurser med erfarna rådgivare på alla våra kontor i och runt Göteborg.

 

Här får du kvalificerad skatterådgivning och hjälp att lösa olika skattefrågor. Det kan gälla regler och skatteplanering för fåmansföretagare, företagsombildningar, överlåtelser och generationsskiften. Sök kontakt med något av våra kontor i och utanför Göteborg.

regler för fåmansföretagare
skatteplanering fåmansföretagare
företagsombildningar
överlåtelser
generationsskifte

Moms

De flesta företag är momsregistrerade. Det innebär att bolaget är skyldigt att deklarera och betala moms till staten. Moms är ett styrningsmedel för regering och riksdag, och inom olika branscher tillämpas varierande momssatser. Det kan vara nog så besvärligt att hålla koll på momsen, och när man handlar med olika länder inom EU gäller det att vara extra vaksam.

omvänd moms
EU-moms
restaurangmoms