Bokslut – med bilagor och underlag
Bokslutsrapport – erhålls för räkenskapsåret när lagar och regler följts


Årsredovisning – ekonomisk översikt, resultat och balans, noter, fastställseintyg och årsstämmoprotokoll
Deklaration – när bokslut/årsredovisning är klar framtages deklaration till Skatteverket