Underlagen bokförs och registreras löpande
Löpande avstämningar görs och rimlighets bedöms på balans och resultat


Rapporterna uppdateras online
Momsdeklarationen tas fram och deklareras till Skatteverket